Systemy

Kancelaria korzysta z następujących systemów teleinformatycznych


CEPIK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców to system pozwalający na ustalenie informacji o pojazdach i ich właścicielach.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

OGNIVO

Elektroniczny system służący do odnajdywania rachunków bankowych dłużników w większości banków w Polsce. Obecnie w centralnej informacji uczestniczy 38 banków komercyjnych, 554 banków spółdzielczych oraz 42 Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK).

Ognivo

EPO

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru przesyłek przesyłanych przez Pocztę Polską, dzięki któremu (w zależności od możliwości technicznych sprzętu jakim dysponuje listonosz) informacja o podjętej przesyłce trafia do kancelarii nawet w kilka minut po jej doręczeniu, co znacznie usprawnia pracę kancelarii

EPO

EPU

Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Pozwala na uzyskanie nakazu zapłaty w formie elektronicznej oraz wystąpienie o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w takiej samej formie. Więcej informacji na stronie internetowej www.e-sad.gov.pl.

EPU

EPUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma służy również do komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej. Usługodawcami są podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zlecone lub powierzone im do realizacji.

EPUAP

KOMORNIK SQL

Komornik SQL-VAT - rozwiązanie dedykowane komornikom sądowym, wspierające automatyzację pracy w kancelarii komorniczej.

KOMORNIK SQL