Komornik

Miło mi powitać Państwa na mojej stronie internetowej.

Nazywam się Tomasz Marcin Guzik. Od 22 listopada 2019 roku wykonuję zawód komornika sądowego i prowadzę kancelarię komorniczą nr XIX w Białymstoku.

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, odbyłem 2-letnią aplikację komorniczą oraz, po zdaniu państwowego egzaminu komorniczego, pracowałem jako asesor komorniczy w jednej z kancelarii komorniczych w obrębie apelacji białostockiej. Podczas tego długotrwałego procesu edukacji i pracy nabywałem wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, co pozwala mi z powodzeniem pełnić służbę na rzecz wymiaru sprawiedliwości.

W swojej pracy kieruję się zasadami zawartymi w kodeksie etyki zawodowej komornika, tj. postępuję zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i swoim sumieniem, złożonym ślubowaniem oraz przyrzeczeniem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Ponadto jako funkcjonariusz publiczny wykazuję się należytą rzetelnością i sumiennością, kieruję się zasadami uczciwości, godności, honoru oraz do dochowuję tajemnicy prawnie chronionej.

Tomasz Guzik Marcin Komornik Sądowy